Eendenhof de Kluis Kuikens zien? Muisover de ouders.

Muisover de ouders

en zie hun kuikens

De Europese Smient De Europese Smient Verspreidingsgebied:  Europa, N-Afrika en Azië.  Lengte: 45-51cm. Gewicht: man   ± 720 gr.        vrouw ± 640 gr.