Eendenhof de Kluis Kuikens zien? Muisover de ouders.

Muisover de ouders

en zie hun kuikens

De Kuifeend De Kuifeend (Aythya Fuligula) Verspreidingsgebied:  Europa, Afrika en Azië.  Lengte: 40-47cm. Gewicht: man   ± 740 gr.        vrouw ± 680 gr.