Eendenhof de Kluis Kuikens zien? Muisover de ouders.

Muisover de ouders

en zie hun kuikens

De brilduiker De Brilduiker (Busephala clangula) Verspreidingsgebied:  Europa en Azië.  Lengte: 43-47 cm. Gewicht: man   ± 1000 gr.        vrouw ±  730 gr.