Eendenhof de Kluis Kuikens zien? Muisover de ouders.

Muisover de ouders

en zie hun kuikens

De grijskopgans. Grijskopgans (Cloephaga poliocephala) Verspreidingsgebied: Het zuidelijke deel van Zuid Amerika  Lengte:  50-60cm. Gewicht: man   ± 2,3 kg.        vrouw ± 2,1 kg.